TRADICIJA ŽGANJA APNA V PODPEČI

Na star način z drvmi žgano apno je stoletna tradicija podpeških apnenic, po tej dejavnosti naj bi celo kraj Podpeč dobil svoje ime. Sprva so postavljali preprostejše apnenice v "koših" kar v gozdovih nad Podpečjo v bližini drv in razlomljenega kamenja. Temelji oz. kolobarji teh apnenic so bili spleteni iz šibja in so vidni še danes. Zmogljivejše in naprednejše zidane apnenice so se tukaj začele pojavljati leta 1857. Družina Grebenc se je začela ukvarjati z žganjem apnenca že leta 1935, dejavnost pa je postala tradicija, ki se ohranja še danes. Včasih so ljudje prihajali po žgano apno z vozovi, ki so jih vlekli konji, nato pa so apno sami gasili v jamah (apnicah) in tako pridobili gašeno apno. Da je dovolj kvalitetno, mora ležati v jami vsaj eno leto.